Kalp Yetmezliğinde PAP Tedavisinin Pozitif Etkileri

  • OSA’lı kalp yetmezliği olan hastalarda, LVEF %’sinde artış (%25’den %34’e) , LVESD (55 mm’den 52 mm’ye) ve sistolik kan basıncı (126’dan 116 mm Hg’ye) değişimleri.
  • CPAP tedavisi uygulanan Kalp Yetmezliği hastalarının ventriküler taşikardi (VT) ve PVC görülme sıklığında azalma.
  • Yaşam kalitesinde önemli ölçüde iyileşme.
  • LV düzeyinde azalma.
  • Ölüm oranında ve kardiyak transplantasyon(nakil) oranında azalma.
  • Yüksek LV dolum basıncı olanlarda artırılmış atım hacmi.
  • Sempatik sinir aktivasyonunda azalma.

PAP cihazı ile tedavi edilen hastalarda görülen diğer iyileşmeler:

  • Mitral yetmezliği, atriyal natriüretik peptit.(26)
  • Uyku hali
  • Oksijen alımı

Kardiyoloji, Uyku Apnesi Tedavi ve Takibinde Önemli Konuma Sahiptir.

Hipertansiyonda PAP Tedavisinin Pozitif Etkileri
Teşhis tedavi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir