Uyku Apnesinin, Kalp Hastalıkları Tedavisi ve Takibindeki Önemi

Uyku Apnesi; Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği, İnme/Felç ve Atriyal Fibrilasyon Rahatsızlığı olan hastalarınız için önemli bir risk taşımaktadır. Uyku Apnesi’nin; Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği, İnme/Felç ve Atriyal Fibrilasyon risklerinin artışı ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının etkisiyle, bu hayati risklere sahip hastalara uyku apne testi yapılması çok hızla yaygınlaşmaktadır. Hipertansiyon Uyku Apnesi, bilinen→

Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği olan erkeklerin %50-70’inde Uyku Apnesi bulunmaktadır. Cheyne-Stokes Solunumu, şiddetli kalp yetmezliği ve yetersiz prognoz ile ilgilidir. Obsrüktif uyku apnesi, hastanın kalp yetmezliği olma ihtimalini önemli ölçüde artırmaktadır. (tahmini oran 2.38). Aşağıda belirtilen ara mekanizmalar Obstrüktif Uyku Apnesi ile ilişkili olup, potansiyel olarak Kardiyovasküler Hastalıklara sebep olabilmektedir. Obstrüktif Uyku Apnesi ile ilişkili anomaliler, kardiyak→

Hipertansiyonda PAP Tedavisinin Pozitif Etkileri

OSA(Obstrüktif Uyku Apnesi) hastalarında gündüz kan basıncını azaltır. Obstrüktif Uyku Apneli ve medikal tedaviye dirençli HTN hastalarının sistolik kan basıncını, etkin biçimde azaltır (Sistolik kan basıncında ortalama 138,3 mmHg’dan 126,0 mmHg’ya azalma). Non-dipper OSA nüfusunda, gece kan basıncını normale döndürür (eski haline getirilen dipper durumu). Medikal tedaviye dirençli hipertansiyonlu ve obstrüktif uyku apneli hastalarda, hipertansiyon→

Kalp Yetmezliğinde PAP Tedavisinin Pozitif Etkileri

OSA’lı kalp yetmezliği olan hastalarda, LVEF %’sinde artış (%25’den %34’e) , LVESD (55 mm’den 52 mm’ye) ve sistolik kan basıncı (126’dan 116 mm Hg’ye) değişimleri. CPAP tedavisi uygulanan Kalp Yetmezliği hastalarının ventriküler taşikardi (VT) ve PVC görülme sıklığında azalma. Yaşam kalitesinde önemli ölçüde iyileşme. LV düzeyinde azalma. Ölüm oranında ve kardiyak transplantasyon(nakil) oranında azalma. Yüksek→

Teşhis tedavi

Toplu Tarama Yüksek Kan Basıncının takibi ve tedavisindeki kriterleri belirleyen Amerikan Sağlık Komitesi JNC7, OSA’yı hipertansiyonun teşhis edilebilir nedenlerinin en başında listeliyor. Kalp Yetmezliği ve Hipertansiyon ilişkisi için kısa sorular, basit bir anketle hastaya veya refakatçisine sorulabilir. Teşhis Uyku laboratuvarında Polisomnografi (PSG) ya da taşınabilir ev tipi Poligrafi (PG) cihazları kullanılır. Respironics Ürünleri: Alice 5→

Uyku Apnesi ve Periyodik Solunum

Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA), üst solunum yolunda oluşan tıkanma sonucu, nefes almak için sürekli çaba gösterilmesine rağmen, en az 10 saniye süresince nefessiz kalma durumudur.Şiddeti, uykunun her saatinde nefessiz kalma sayısını gösteren Apne-Hipopne İndeksi (AHI) ile ölçülür. Cheyne-Stokes Solunumu (CSR), solunumun hız ve derinliğinin periyodik olarak artma gösterip, ardından azalarak apneye dönüştüğü solunum anomalisidir. Solunum→